Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. (Απόφαση Αριθμ.1017/27.1.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄457/14.2.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.1017/27.1.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄457/14.2.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin