Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2019. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2019/31.1.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2019/31.1.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin