Τύπος και περιεχόμενο της “Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα” – Έντυπο Ε3. (Απόφαση Αριθμ.Α.1020/31.1.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄397/10.2.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1020/31.1.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄397/10.2.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin