Τύπος και περιεχόμενο της “Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα” – Έντυπο Ε3. (Απόφαση Αριθμ.Α.1020/31.1.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄397/10.2.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1020/31.1.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄397/10.2.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »