Διευκρινήσεις αναφορικά με την αναγκαιότητα έκδοσης απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/87270/3437/22.10.2019 του ΥΠΕΝ)

Δείτε το Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/87270/3437/22.10.2019 του ΥΠΕΝ εδώ

Δείτε κωδικοποιημένο το Ν.4495/2017 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin