Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα συνδυαστικής εφαρμογής του άρθρου 15 παρ. 8 και του άρθρου 19 του Ν.4067/2012 “Ν.Ο.Κ.” με αποτέλεσμα την επιπρόσθετη προσαύξηση του ύψους του κτιρίου. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/62412/2532/30.1.2020 του ΥΠΕΝ)

Δείτε το Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/62412/2532/30.1.2020 του ΥΠΕΝ εδώ

Δείτε κωδικοποιημένο το Ν.4067/2012 “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός” (ΦΕΚ Α΄79/9.4.2012) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin