Μετάβαση στις νέες διατάξεις του Ν.4635/19 περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των ΑΕ. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.6084/20.1.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.6084/20.1.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin