Τροποποίηση της 39278/1823/2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας” (Β΄ 3001) – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. (Απόφαση Αριθμ.οικ.59730/2576/19.12.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄4762/24.12.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.οικ.59730/2576/19.12.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄4762/24.12.2019) εδώ

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.39278/1823/16.7.2018 της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄3001/25.7.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin