Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). (Απόφαση Αριθμ.60201/Δ7.1422/20.12.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄4997/31.12.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.60201/Δ7.1422/20.12.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄4997/31.12.2019) εδώ

Δείτε παλαιότερη σχετική Απόφαση Αριθμ.29164/755/27.6.2019 της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄2686/2.7.2019) εδώ

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin