Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2020 – Χρονική επέκταση ισχύος της ΕΓΣΣΕ 2018

Στις 30.12.2019 η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) υπέγραψε από κοινού με τον ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ και τον ΣΕΤΕ, τη χρονική παράταση ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2018 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Δείτε το σχετικό κείμενο εδώ

Δείτε την ΕΓΣΣΕ 2018 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin