Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του “Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων” (Ν.2882/2001). (Απόφαση Αριθμ.149877ΕΞ2019/31.12.2019 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄4938/31.12.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.149877ΕΞ2019/31.12.2019 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄4938/31.12.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin