Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2002/31.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Ε.2002/31.12.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin