Έλεγχοι για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Νόμων 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998, από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες. (ΚΥΑ Αριθμ.134020/23.12.2019 και ΥΑ Αριθμ.133829/23.12.2019)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.134020/23.12.2019 εδώ

Δείτε την ΥΑ Αριθμ.133829/23.12.2019 εδώ

Δείτε σχετικό Δελτίο Τύπου 23.12.2019 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin