Οδηγίες για την εφαρμογή των παρ. 5 α και β του άρθρου 6 του Ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ.) καθώς και του άρθρου 7 του Ν.4495/2017 (αρμοδιότητες Σ.Α. & ΚΕ.Σ.Α.). (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/61937/2510/4.7.2019 του ΥΠΕΝ)

Δείτε το Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/61937/2510/4.7.2019 του ΥΠΕΝ εδώ

Δείτε κωδικοποιημένο το Ν.4067/2012 “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός” (ΦΕΚ Α΄79/9.4.2012) εδώ

Δείτε κωδικοποιημένο το Ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin