Τροποποίηση Απόφασης περί Αποδεικτικού Ενημερότητας στις μεταβιβάσεις ακινήτων. (Απόφαση Αριθμ.Α.1464/12.12.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄4820/24.12.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1464/12.12.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄4820/24.12.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin