Τροποποίηση της 69395/1.7.2019 (Β΄2764) ΥΑ «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού Ν.4399/2016». (Απόφαση Αριθμ.123257/29.11.2019 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄4634/16.12.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.123257/29.11.2019 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄4634/16.12.2019) εδώ

Δείτε την τροποποιηθείσα 69395/1.7.2019 (Β΄2764) ΥΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin