Τροποποίηση της ΚΥΑ για Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.130414/16.12.2019 του Υφ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων και του Υφ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4825/24.12.2019)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄4825/24.12.2019 η Κοινή Απόφαση Αριθμ.130414/16.12.2019 του Υφ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων και του Υφ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα “Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος” η οποία τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 1 της Φ Α΄ 50/12081/642/26.7.2006 (Β΄1222) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης”.

Δείτε την Κοινή Απόφαση Αριθμ.130414/16.12.2019 του Υφ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων και του Υφ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο ΦΕΚ Β΄4825/24.12.2019 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin