Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα του Ν.2664/1998 (Α΄275) ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα – Δήλωση συντάκτη Μηχανικού – Έναρξη ισχύος υποχρεώσεων και συνεπειών. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885/12.12.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4765/24.12.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885/12.12.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄4765/24.12.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin