Οδηγίες αναφορικά με τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ο.ΔΕΑΦ1173826ΕΞ2019/13.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Ο.ΔΕΑΦ1173826ΕΞ2019/13.12.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το σχετικό άρθρο 26 του Ν.4646/2019 στη σελίδα 5185 του ΦΕΚ Α΄201/12.12.2019 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin