Πρόεδρος του ΤΕΕ για τα επόμενα 4 χρόνια ο Γιώργος Στασινός – εκλέχθηκε διαπαραταξιακά νέα Διοικούσα Επιτροπή και Προεδρείο Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. (Δελτίο Τύπου 15.12.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 15.12.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin