Ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα : «Προστασία Κύριας Κατοικίας – Ρυθμίσεις Οφειλών Δημοσίου ΑΑΔΕ & ΕΦΚΑ – Κόκκινα Δάνεια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Χρεών Νομικών & Φυσικών Προσώπων». Τρίπολη, Σπάρτη και Καλαμάτα 7.12.2019

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου συμμετείχε σε ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα: “Προστασία Κύριας Κατοικίας – Ρυθμίσεις Οφειλών Δημοσίου ΑΑΔΕ & ΕΦΚΑ – Κόκκινα Δάνεια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Χρεών Νομικών & Φυσικών Προσώπων” που έγιναν το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, στην Τρίπολη στις 12:00 (Πρόσκληση για το Νομό Αρκαδίας), στην Σπάρτη στις 15:30 (Πρόσκληση για το Νομό Λακωνίας) και στην Καλαμάτα στις 18:30 (Πρόσκληση για το Νομό Μεσσηνίας).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin