Αναστολή λειτουργίας από 22.11.2019 έως 19.1.2020 του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” του Υπ. Οικονομικών. (Απόφαση Α.Π.132052ΕΞ2019/21.11.2019 του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης)

Δείτε την Απόφαση Α.Π.132052ΕΞ2019/21.11.2019 του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin