Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/ λογιστικού αρχείου (παραστατικού). (Απόφαση Αριθμ.Α.1413/4.11.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄4061/7.11.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1413/4.11.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄4061/7.11.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin