Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.70942Φ.701.2/5.11.2019 του Υπ. Προστασίας του Πολίτη)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.70942Φ.701.2/5.11.2019 του Υπ. Προστασίας του Πολίτη εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin