Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. [Άρθρο 214 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Δείτε το Άρθρο 214 του Ν.4635/2019 στις Σελίδες 4803 και 4804 του ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin