Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων. [Άρθρο 235 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Δείτε το Άρθρο 235 του Ν.4635/2019 στις Σελίδες 4810 και 4811 του ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin