Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων. [Άρθρο 224 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Δείτε το Άρθρο 224 του Ν.4635/2019 στη Σελίδα 4806 του ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin