Επείγουσα αντιμετώπιση στατικών και τεχνικών ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές. [Άρθρο 156 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Δείτε το Άρθρο 156 του Ν.4635/2019 στη Σελίδα 4776 του ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin