Δημόσιες Συμβάσεις. [Άρθρα 81, 82 και 83 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Δείτε τα Άρθρα 81, 82 και 83 του Ν.4635/2019 στις Σελίδες 4735 και 4736 του ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin