Παντεχνική Συνάντηση: πλήρης διαφωνία με την επιχειρούμενη εξομοίωση των τίτλων σπουδών των Κολεγίων με τα Διπλώματα των Μηχανικών. (Ανακοίνωση 23.10.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 23.10.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin