Πυροπροστασία κατασκηνώσεων – παιδικών εξοχών. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.66418Φ.701.2/21.10.2019 του Υπ. Προστασίας του Πολίτη)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.66418Φ.701.2/21.10.2019 του Υπ. Προστασίας του Πολίτη εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin