Παροχή πληροφοριών (αφορούν ειδικές περιπτώσεις υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων) σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 25 του Ν.4439/2016. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.ΦΒ1-Α/62651/634/17.10.2019 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.ΦΒ1-Α/62651/634/17.10.2019 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin