Αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης προκειμένου να διασυνδεθεί με το σύστημα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών «e-Άδειες». (Ανακοινώσεις 8 & 15.10.2019 στο σχετικό ιστότοπο του ΤΕΕ)

Δείτε τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 08 & 15/10/2019 στο σχετικό ιστότοπο του ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin