Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2181/10.10.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2181/10.10.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin