Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν.4626/2019 (ΦΕΚ Α΄141) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου, άμεσης και έμμεσης φορολογίας. (Εγκύκλιος Ε.2178/3.10.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2178/3.10.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin