Διαθέσιμη από 19.9.2019 η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. Έτους 2019

Από τις 19.9.2019 στη σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:
– Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης.
– Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα:
– Εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί.
– Έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013) στο τρέχον έτος.

Για είσοδο στην εφαρμογή, προθεσμίες, οδηγίες, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις και σχετικές διατάξεις, πατήστε εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin