Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013). (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2167/13.9.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2167/13.9.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin