Ρύθμιση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στις κτηματογραφημένες περιοχές της χώρας, με το άρθρο 102 του Ν.4623/2019

Δείτε το Άρθρο 102 “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας” του Ν.4623/2019 (Σελ.3362 του ΦΕΚ Α΄134/9.8.2019) εδώ

Δείτε πληροφορίες για τις διορθώσεις αρχικών εγγραφών (αρχικές εγγραφές και προθεσμίες διόρθωσης – πρόδηλα σφάλματα – διόρθωση με δικαστική απόφαση) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin