Ρύθμιση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στις κτηματογραφημένες περιοχές της χώρας, με το άρθρο 102 του Ν.4623/2019

Δείτε το Άρθρο 102 “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας” του Ν.4623/2019 (Σελ.3362 του ΦΕΚ Α΄134/9.8.2019) εδώ

Δείτε πληροφορίες για τις διορθώσεις αρχικών εγγραφών (αρχικές εγγραφές και προθεσμίες διόρθωσης – πρόδηλα σφάλματα – διόρθωση με δικαστική απόφαση) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »