Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4174/2013 που αφορούν στο φορολογικό απόρρητο, με το άρθρο 108 του Ν.4623/2019. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2162/3.9.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2162/3.9.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9.8.2019) εδώ

Δείτε το Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170/26.7.2013) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin