Συμπλήρωση-Τροποποίηση της Αριθμ.Α.1196/17.5.2019 (ΦΕΚ Β΄1762/20.5.2019) ΚΥΑ “Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73)”. (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1329/22.8.2019 – ΦΕΚ Β΄3367/30.8.2019)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Α.1329/22.8.2019 (ΦΕΚ Β΄3367/30.8.2019) εδώ

Δείτε την Αριθμ.Α.1196/17.5.2019 (ΦΕΚ Β΄1762/20.5.2019) ΚΥΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin