Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2(α) του άρθρου 117 “Τροποποιήσεις διατάξεων εργατικής νομοθεσίας” του Ν.4623/2019 (Α΄134), με την οποία καταργείται το άρθρο 48 “Βάσιμος λόγος απόλυσης” του Ν.4611/2019 (Α΄73). (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.οίκ.36542/1007/19.8.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθμ.Πρωτ.οίκ.36542/1007/19.8.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Δείτε την παρ. 2(α) του άρθρου 117 “Τροποποιήσεις διατάξεων εργατικής νομοθεσίας” του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134, Σελ. 3369) εδώ

Δείτε το καταργηθέν άρθρο 48 “Βάσιμος λόγος απόλυσης” του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73, Σελ. 2115) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin