Παροχή οδηγιών για τη φορολογική αντιμετώπιση μεταβίβασης ακινήτου από φυσικό πρόσωπο-ομόρρυθμο μέλος προσωπικής εταιρίας. (Εγκύκλιος Ε.2152/2.8.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2152/2.8.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin