Νόμος 4623/2019 “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα”. (ΦΕΚ Α΄134/9.8.2019)

Δείτε το Νόμο 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9.8.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin