Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. (Εγκύκλιος Ε.2156/8.8.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2156/8.8.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin