Προκήρυξη εκλογών ΤΕΕ και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων. (Κανονιστική Πράξη Αρ.Πρωτ.18408/1.8.2019 του Προέδρου του ΤΕΕ)

Δείτε την Κανονιστική Πράξη Αρ.Πρωτ.18408/1.8.2019 “Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων” του Προέδρου του ΤΕΕ και τα έντυπα Δηλώσεων Υποψηφιοτήτων για Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα, στις Επίσημες Ανακοινώσεις για τις Εκλογές ΤΕΕ 2019 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin