Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. (Απόφαση Αριθμ.Α.1293/23.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3085/31.7.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1293/23.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄3085/31.7.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin