Νόμος 4621/2019 “Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του Ν.4611/2019 (Α΄73) και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄128/31.7.2019)

Δείτε το Νόμο 4621/2019 (ΦΕΚ Α΄128/31.7.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin