Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) – Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ.1212/15 απόφασης ΓΓΔΕ (Β΄2120). Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). (Απόφαση Αριθμ.Α.1278/8.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3007/23.7.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1278/8.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄3007/23.7.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin