Τροποποίηση της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1274/13 περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν.4174/13. (Απόφαση Αριθμ.Α.1277/12.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄2985/19.7.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1277/12.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄2985/19.7.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin