Ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 33 παρ. 1 και 3 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65). (Εγκύκλιος Α.Π.80959ΕΞ2019/18.7.2019 του Υπ. Οικονομικών)

Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.80959ΕΞ2019/18.7.2019 του Υπ. Οικονομικών εδώ

Δείτε το άρθ. 33 παρ. 1 και 3 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin