Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών για τις ανάγκες εφαρμογής της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2137/12.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Ε.2137/12.7.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin